Status Pengemaskinian HRMIS

Status Pengemaskian Modul HRMIS Tahun 2020 (Sehingga 27 September 2020)

  1.     K2: Pemurnian Data
  2.     K3: Perisytiharan Harta
  3.     K4: Penamatan Perkhidmatan