Status Pengemaskinian HRMIS

Status Pengemaskian Modul HRMIS (Sehingga 23 November 2019)

  1.    Pemurnian Data
  2.    Perisytiharan Harta
  3.   Penamatan Perkhidmatan