Permohonan Pertukaran Jabatan Agensi di Bawah Jabatan Perdana Menteri [Baru]

Permohonan Pertukaran bagi Perkhidmatan Gunasama Persekutuan dan Kumpulan Pelaksana Gred 11 hingga 40 bagi Jabatan/Agensi di bawah JPM