Surat Pekeliling Am

BIL BIL SURAT PEKELILING AM PERKARA
1 Bil. 1 Tahun 2020

Permakluman Pemakaian Dan Penguatkuasaan Arahan Keselamatan 

2 Bil. 3 Tahun 2019

Arahan Pematuhan Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Dan Peraturan-Peraturan Di Bawahnya Oleh Semua Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan Dan Badan Berkanun Persekutuan

3 Bil. 2 Tahun 2019

Pelaksanaan Kempen Hindari Penggunaan Plastik Sekali Guna Di Kementerian, Agensi Kerajaan Persekutuan Dan Negeri

4 Bil. 1 Tahun 2019

Pelaksanaan Pembanding Sektor Awam (Public Sector Comparator - PSC) Dalam Projek Pembangunan Fizikal Kerajaan Persekutuan 

5 Bil. 2 Tahun 2018

Sistem Pentadbiran Kerajaan Malaysia di Luar Negeri

6 Bil. 1 Tahun 2018

Peraturan Mengenai Penggunaan Kemudahan, Kelengkapan dan Aset Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Oleh Pertubuhan Kebajikan dan Sukan Serta Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Awam dan Badan Berkanun

7 Bil. 1 Tahun 2017 Penerimaan Anugerah Asing Daripada Ketua Negara Asing Kepada Pegawai Kerajaan Yang Sedang Berkhidmat Di Luar Negara
8 Bil. 2 Tahun 2016 Pelaksanaan MS ISO 16175:2012 Information And Documentation- Principles And Functional Requirements For Records In Electronic Office Envoronments
9 Bil. 1 Tahun 2016 Tatacara Permohonan Baru/Penukaran Pakaian Seragam Dan Pakaian Istiadat Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun
10 Bil. 4 Tahun 2015

Pemindahan Terbitan Rasmi Ke Arkib Negara Malaysia

Pages