Carta Organisasi Anggota Pentadbiran JPM

 


PM
YAB TAN SRI DATO' HAJI MUHYIDDIN
BIN HAJI MOHD. YASSIN

PERDANA MENTERI
 
MENTERI
M.PERPADUAN
YB DATUK SERI PANGLIMA DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI
MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(HAL EHWAL SABAH DAN SARAWAK)
M.PERPADUAN
YB DATUK SERI MOHD REDZUAN BIN MD. YUSOF
MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(TUGAS-TUGAS KHAS)
M.AGAMA
YB DATO' SRI MUSTAPA BIN MOHAMED
MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(EKONOMI)
M.UNDANG-UNDANG
YB DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN
MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(PARLIMEN DAN UNDANG-UNDANG)
M.UNDANG-UNDANG
YB SENATOR DATUK DR. HAJI ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI
MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(HAL EHWAL AGAMA)
 
 
TIMBALAN MENTERI
TM.UNDANG-UNDANG
YB DATO' HAJAH HANIFAH HAJAR TAIB
TIMBALAN MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(HAL EHWAL SABAH DAN SARAWAK)
TM.UNDANG-UNDANG
YB DATIN MASTURA BINTI TAN SRI DATO' MOHD YAZID
TIMBALAN MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(TUGAS-TUGAS KHAS)
TM.AGAMA
YB TUAN ARTHUR JOSEPH KURUP
TIMBALAN MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(EKONOMI)
TM.UNDANG-UNDANG
YB DATUK HAJI SHABUDIN BIN YAHAYA
TIMBALAN MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(PARLIMEN DAN UNDANG-UNDANG)
TM.UNDANG-UNDANG
YB TUAN HAJI AHMAD MARZUK BIN SHAARY
TIMBALAN MENTERI
DI JABATAN PERDANA MENTERI
(HAL EHWAL AGAMA)