Badan Berkanun

Bil Nama  
1.

Agensi Inovasi Malaysia (AIM)

2.

Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri

3.  Lembaga Pembangunan Langkawi

4. Lembaga Tabung Haji (LTH)

5. Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang

6. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

7.

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)