Pejabat Menteri/Timbalan Menteri Di Bawah JPM

Pejabat Menteri

Pejabat Timbalan Menteri

YB Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Agama)

YB  Puan Hajjah Fuziah binti Salleh
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Agama)

YB Datuk Liew Vui Keong
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Undang-undang)

YB Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Undang-undang)

YB Senator Tuan Waytha Moorthy a/l Ponnusamy
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Perpaduan Negara & Kesejahteraan Sosial)

Kosong
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
(Perpaduan Negara & Kesejahteraan Sosial)