Pemakluman Pertukaran Nama ‘Kompleks Jabatan Perdana Menteri’ Kepada Nama ‘Kompleks Setia Perdana’

Dimaklumkan, berkuatkuasa 01 Februari 2020, Kompleks Jabatan Perdana Menteri di Parcel B, Putrajaya akan dikenali sebagai Kompleks Setia Perdana.Dimaklumkan, berkuatkuasa 01 Februari 2020, Kompleks Jabatan Perdana Menteri di Parcel B, Putrajaya akan dikenali sebagai Kompleks Setia Perdana.