Pertubuhan Antarabangsa

Bil Nama  
1. Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (Malaysia) (AIAC)