Syarikat

Bil Nama  
1.

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

2. MyHSR Corporation Sdn. Bhd.

3. Pelaburan Hartanah Berhad (PHB)

4.

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

5. Permodalan Nasional Berhad (PNB)

6. Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

7. Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

8.

Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera

9.

Yayasan Ekuiti Nasional

10. Yayasan Pelaburan Bumiputera

11. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB)