Syarikat

Bil Nama  
1.

Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) 

2.  Malaysian Industry-Group For High Technology (MIGHT)

3. Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) 

4. Permodalan Nasional Berhad (PNB)

5.

Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

6.

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

7. Yayasan Pelaburan Bumiputera

8. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)